מחשבים הפכו מזמן לכלי עבודה הנפוצים בכל ארגון . מחשב יכול להיות כלי עבודה נפלא מחד ומאידך עלול לשמש ככלי לביצוע פשעים או יעד לגורמים בלתי מורשים הרוצים לחדור לנתונים הכמוסים של ארגונים ולחבל בפעילות התקינה של הארגון.
תשובה חקירות מעניק שירותי חקירה בתחום המחשבים עם מומחי אבטחת מידע ומומחי מחשבים מהשורה הראשונה. תשובה חקירות משלבת את חקירות המחשב עם חקירות קלאסיות ומציע בכך פתרון ייחודי.


לאחר גילוי חשדות לניסיון הוצאת מידע ממערכות המחשב, צוות של מומחים משרד תשובה חקירות יגיע לאתר ויבצע מספר פעולות באמצעות כלים יחודיים למערכות המחשב או מחשבים אישיים באתר הלקוח.


במידה וקיים חשד לריגול תעשייתי, עובד שנחשד במכירת סודות, בן זוג שאמינותו נחשדת, יפעיל הצוות את כלל האמצעים על מנת לשלוף מהמחשבים את המידע הדרוש לשם ביסוס ראיות בתיק החקירה.​

חקירות מחשב/פורזניק

לייעוץ: 053-942-8001